Overzicht formulieren RO

Overzicht van de belangrijkste formulieren ruimtelijke ordening (stedenbouw)
Klik op het formulier om het te downloaden  

Formulieren voor stedenbouwkundige vergunning

Formulieren voor de statistiek van de bouwvergunningen
• Model I: Gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting.
• Model II: Gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor een ander gebruik dan voor huisvesting.

Eenvoudige dossiersamenstelling
• Aanvraagformulier bij eenvoudige dossiersamenstelling
• Aanstiplijst bij eenvoudige dossiersamenstelling  

Uitgebreide dossiersamenstelling
• Aanvraagformulier bij uitgebreide dossiersamenstelling 
• Aanstiplijst bij uitgebreide dossiersamenstelling  

Technische werken of terreinaanlegwerken
• Aanvraagformulier bij technische werken of terreinaanlegwerken 
• Aanstiplijst bij technische werken
• Aanstiplijst bij terreinaanlegwerken 

Ontbossing
• Compensatiemaatregelen bij ontbossing

Grond en panden
• Aanstiplijst last bescheiden woonaanbod  

Formulieren over hemelwater
• Aanstiplijst Vlaamse verordening hemelwater (stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en meldingen)
• Aanstiplijst Vlaamse verordening hemelwater (verkavelingsaanvragen)
Let op! In de provincie Vlaams-Brabant geldt een provinciale, strengere regeling. De provinciale verordening verplicht het gebruik van doorlatende materialen. Daarom voegt u aan de aanstiplijst een verklaring aan toe over het gebruik van materialen.
 

Formulieren voor meldingen 

Meldingsformulier zorgwonen Hoegaarden
• Meldingsformulier voor zorgwonen

Melding bij handelingen in en aan de woning
• Meldingsformulier bij handelingen in en aan de woning

Melding bij handelingen op industriegebied
• Meldingsformulier bij handelingen op industriegebied

Formulieren voor verkavelingsvergunning

Nieuwe verkavelingsvergunning
• Aanvraagformulier voor een nieuwe verkaveling
• Uitgewerkt voorbeeld motivatienota en voorschriften

Verkavelingswijziging
• Aanvraagformulier voor de wijziging van een verkaveling

Ontbossing
• Compensatiemaatregelen bij ontbossing bij verkavelingsvergunningen

 Grond en panden
• Aanstiplijst last bescheiden woonaanbod 
 

Formulieren voor attesten

Formulier voor stedenbouwkundige attesten
• Stedenbouwkundig attest

Formulier voor planologisch attest
• Aanvraagformulier voor planologisch attest

Formulieren voor minnelijke schikking
• Minnelijke schikking eenvoudige dossiersamenstelling
• Minnelijke schikking uitgebreide dossiersamenstelling
• Minnelijke schikking technische werken
• Minnelijke schikking terreinaanlegwerken  
• Akkoord stedenbouwkundig inspecteur