Bestrijden wateroverlast

In tegenstelling tot andere buurgemeenten is Hoegaarden gespaard gebleven van grote wateroverlast. Enkel bij de buien op  23 juni was er wat hinder.
De recent aangelegde wachtbekkens langs de Brouwerij Loriersstraat, klein Overlaar en achter de Caroussel hebben hun nut zeker bewezen.

 

De weinige modder die toch achterbleef in een aantal straten werd snel opgeruimd door de gemeentearbeiders.