Ruilverkaveling Willebringen

Stand van zaken

Definitief onderzoek inbreng: opstart in de week van 21 september, gedurende 30 dagen, met zitdagen telkens op maandag en dinsdag, 4x (de gemeente Boutersem zal dit ook coördineren voor alle betrokken gemeenten)

Consultatieronde over de bezwaren van het eerste en bijkomende onderzoek over de inbreng:  week van 28 september, van maandag tot en met vrijdag.Tijdens deze dagen kunnen de belanghebbenden ook hun wensen voor herverkaveling doorgeven, indien dit nog niet zou gebeurd zijn.

De gemeente Hoegaarden moet zelf 2 onderzoeken opstarten en hierover een college advies bezorgen in het najaar:
Onderzoek bouwvergunning van de eerste 10 landbouwwegen, gedurende 30 dagen, advies voor Ruimte Vlaanderen; lopende tot 4 september 2015.
Onderzoek artikel 70 van de 13 landbouwwegen en 5 fietspaden, gedurende 15 dagen, advies voor comité; lopende tot 29 augustus 2015.

Meer informatie kan u vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) via deze link:
https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Willebringen.aspx