Ruilverkaveling: tweesporenbeton en andere werkzaamheden

In het kader van de Ruilverkaveling Willebringen zijn de voorbije maanden verschillende werken gerealiseerd in Hoegaarden, Boutersem, Bierbeek en Tienen.

De ruilverkaveling staat voor landbouwverbeteringen (betere verdeling en ontsluiting van landbouwgronden), met aandacht voor ontwikkeling van natuurgebieden, kleine landschapselementen, erfgoedcomponenten, waterbeheersing en infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Concreet werden op het grondgebied Hoegaarden onder meer volgende werken gerealiseerd:
• Aanleg tweesporenbeton tussen de Kerselaarstraat en de lindenboom, en zo verder richting Boutersem.
• Heraanleg omgeving lindenboom Meldert
• Heraanleg omgeving kapel Hoksem

 

De volgende maanden en jaren staan er nog vele andere verbeteringsprojecten op de planning. Meer informatie hierover kan u terug vinden via https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Willebringen.aspx