Rioleringswerken Kauterhof / Hauthem

De rioleringswerken op de Kauterhof en in Hauthem zijn gepland voor half 2019.

De presentaties die getoond zijn op de afgelopen infovergadering (juli 2018) kan u hier terug vinden.
- presentatie Aquafin
- presentatie Infrax

Hier kan u de presentie van de infoavond op 18 juni 2019 terugvinden.

Mocht u nog vragen hebben, kan u terecht bij Aquafin en uiteraard ook bij de technische dienst van de gemeente via technischedienst@gemhoegaarden.be.