Herstellingswerken 'Kleine' Doelstraat en Gasthuisstraat

De goten en de asfaltlaag zijn vernieuwd.

Kleine Doelstraat