Hoegaarden werkt

Werken in uitvoering

- Rioleringswerken Kauterhof / Hauthem
- Realiseren gescheiden riolering Hoksem deel I
- Herinrichting begraafplaats Hoegaarden
- Ruilverkaveling Willebringen
     - Meer info bij de Vlaamse landmaatschappij
     - Download hier het plan van de ruilverkaveling Willebringen 

Toekomstplannen

- Vernieuwen voetpaden 't Stichelke
- Vernieuwen asfalt Dumontstraat en herstel voetpad
- Fietspad Goetsenhovenstraat - schets plannen
- Rioleringswerken Hoksem deel II (Doornstraat)
- Vervangen kasseigoten Sint-Niklaasstraat door beton
- Vervangen dwarsduikers Gaatstraat en Lange Grachtstraat
- Vervangen dakbedekking voetbalkantine Hoegaarden
- Stapsgewijs verledden van de openbare verlichting
- Ruilverkaveling Willebringen: aanleg fietspad Kerselaarstraat
- Realiseren gescheiden riolering Rommersom
- Doortocht Meldert

Uitgevoerde werken

- Heraanleg Koning Albertlaan
- Gefaseerde uitvoering GIDS-project
- Opwaardering oorlogsmonumenten en nieuwe vredessporen
- Fietspad Waversesteenweg
Vernieuwen toiletten sporthal
- Aanleg petanquebaan Hoksem 
- Opknappen noodwoningen en LOI Wezenhuis
- Nieuwe kleuterklas GBS Doelstraat
- Ruilverkaveling Willebringen: wachtbekens
- Ruilverkaveling: tweesporenbeton Kerselaarstraat en andere werken
- Extra parkeerplaatsen 
- Vernieuwing straten Hoegaarden
- Herstellingswerken 'Kleine' Doelstraat en Gasthuisstraat
- Herstellingswerken Kalverstraat en Arthur Putzeysstraat
- Herstelling voetpaden 't Stichelke
- Park jeugdhuis 't Paenhuys
- Nieuw klaslokaal GBS Doelstraat
- Vernieuwing dakbedekking luifels GBS Doelstraat en De Polder

Regelmatig terugkerende werken

- Maaien (telkens in het voor- en najaar)
- Goten + duikers leegmaken (telkens in het voor- en najaar)
- Onkruid verwijderen
- Ruimen wachtbekkens
- Ruimen van grachten
- Bestrijden wateroverlast    
- Sneeuwruimen