Hoegaarden werkt

Werken in uitvoering

- Aanleg petanquebaan Hoksem
- Vernieuwen herentoiletten sporthal
- Realiseren gescheiden riolering Hoksem deel I
- Herinrichting begraafplaats Hoegaarden
- Fietspad Waversesteenweg
- Ruilverkaveling Willebringen
- Gefaseerde uitvoering GIDS-project

Toekomstplannen

- Fietspad Goetsenhovenstraat
- Realiseren gescheiden riolering Hauthem en Kauterhof
- Ruilverkaveling Willebringen: aanleg fietspad Kerselaarstraat
- Realiseren gescheiden riolering Rommersom
- Doortocht Meldert

Uitgevoerde werken

- Ruilverkaveling Willebringen: wachtbekens
- Ruilverkaveling: tweesporenbeton Kerselaarstraat en andere werken
- Extra parkeerplaatsen 
- Vernieuwing straten Hoegaarden
- Herstellingswerken 'Kleine' Doelstraat en Gasthuisstraat
- Herstellingswerken Kalverstraat en Arthur Putzeysstraat
- Herstelling voetpaden 't Stichelke
- Park jeugdhuis 't Paenhuys
- Nieuw klaslokaal GBS Doelstraat
- Vernieuwing dakbedekking luifels GBS Doelstraat en De Polder

Regelmatig terugkerende werken

- Maaien (telkens in het voor- en najaar)
- Goten + duikers leegmaken (telkens in het voor- en najaar)
- Onkruid verwijderen
- Ruimen wachtbekkens
- Ruimen van grachten
- Bestrijden wateroverlast    
- Sneeuwruimen