Hoegaarden werkt

Werken in uitvoering

- Herinrichting begraafplaats Hoegaarden
- Fietspad Waversesteenweg
- Ruilverkaveling Willebringen
- Maaien (telkens in het voor- en najaar)
- Goten + duikers leegmaken (telkens in het voor- en najaar) 
- Onkruid verwijderen
- Ruimen wachtbekkens en grachten

Uitgevoerde werken

- Extra parkeerplaatsen 
- Werken Kerselaarstraat 
- Bestrijden wateroverlast
- Vernieuwing straten Hoegaarden
- Herstellingswerken 'Kleine' Doelstraat en Gasthuisstraat
- Herstellingswerken Kalverstraat en Arthur Putzeysstraat
- Herstelling voetpaden 't Stichelke
- Park jeugdhuis 't Paenhuys
- Vernieuwing dakbedekking luifels GBS Doelstraat

Toekomstplannen

- Gefaseerde uitvoering GIDS-project