Bekendmaking openbaar onderzoek

ROOILIJNPLAN voor fietspaden GOETSENHOVENSTRAAT
gedeeltelijke wijziging BUURTWEG nr. 8, 18 en 24 en

Het college van burgemeester en schepenen van Hoegaarden deelt mee dat de gemeenteraad op 10 september 2019 het rooilijn- en innameplan Hoegaarden 3de afdeling sectie E betreffende de Goetsenhovenstraat principieel heeft goedgekeurd.

Hierover wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.  Het dossier ligt van 09 oktober 2019 tot en met 07 november 2019 ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken op het gemeentehuis van Hoegaarden (Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden), van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u en dinsdagavond van 17u30 tot 19u30.

Personen die bezwaren en/of opmerkingen hebben omtrent dit ontwerp worden verzocht deze uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk via een aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het gemeentebestuur (Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden).