Snelloket en meldpunt Grondgebied

Snelloket Grondgebiedszaken 
U kan aan bij de balie grondgebiedszaken (eerste verdieping gemeentehuis) terecht voor al uw vragen en meldingen.
Besprekingen met  de stedenbouwkundig ambtenaar gebeuren enkel op afspraak - via 016/76 87 22.
Op dinsdagavond tussen 17u30 en 19u30 is er vrije consultatie.

Meldpunt technische dienst
Lees hier met welke problemen en meldingen u bij de Technische dienst terecht kan.
Gebruik het digitaal meldpunt technische dienst.
Maak een afspraak met het hoofd van de technische dienst via 016/76 87 30.

Melding van milieuklachten &-hinder
Lees hier voor welke meldingen u bij de milieudienst terecht kan. 
Doe uw melding via het digitaal meldpunt milieu.
Maak een afspraak met de milieuambtenaar via 016/76 87 40.

Melding van bouwmisdrijf
Hebt u klachten of wilt u een bouwmisdrijf melden, dan kunt u persoonlijk terecht bij de gemeente (dienst ruimtelijke ordening) of bij de politie om het bouwmisdrijf te laten vaststellen. Lees meer.

Melden defecte straatlampen