Snelloket en meldpunt Grondgebied

Snelloket Grondgebiedszaken 
U kan bij de balie grondgebiedszaken (eerste verdieping gemeentehuis) terecht voor al uw vragen en meldingen.
Besprekingen met  de stedenbouwkundig ambtenaar gebeuren enkel op afspraak - via 016/768 768.

Meldpunt technische dienst
Lees hier met welke problemen en meldingen u bij de Technische dienst terecht kan.
Gebruik het digitaal meldpunt technische dienst.

Melding van milieuklachten &-hinder
Lees hier voor welke meldingen u bij de milieudienst terecht kan. 
Doe uw melding via het digitaal meldpunt milieu.

Melding van bouwmisdrijf
Hebt u klachten of wilt u een bouwmisdrijf melden, dan kunt u persoonlijk terecht bij de gemeente (dienst ruimtelijke ordening) of bij de politie om het bouwmisdrijf te laten vaststellen. Lees meer.

Melden defecte straatlampen