Toegankelijkheidsreglement (speel)bos van Rommersom

Aankondiging publieke consultatie

In het kader van het Natuur in je buurt-project wil de gemeente Hoegaarden, in samenwerking met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, een speelzone inrichten in het bosje in Rommersom. Een belangrijke stap hiervoor is het opstellen van een reglement dat de toegankelijkheid van het bos regelt.

Zo kunnen we ook bepaalde groepen van gebruikers toelaten of het de toegang ontzeggen, en kunnen we bepaalde zones aanduiden als speelzone of als verboden zone omwille van natuurwaarden. De toegankelijkheidsregeling is opgebouwd uit een tekstgedeelte en een bijbehorende kaart.

Het toegankelijkheidsreglement is vanaf 3 november 2021 tot 4 december 2021 ter inzage bij het

Lokaal bestuur Hoegaarden
Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden
Email: robbertjan.jackers@gemhoegaarden.be
van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 12.00u, enkel op afspraak

Het volledige toegankelijkheidsreglement is hier downloaden + kaartje

Tijdens deze periode kan je opmerkingen of suggesties mailen naar aves.vbr.anb@vlaanderen.be met vermelding van dossiernummer 'NBP-VB-20-0016. Dit kan ook per post, gericht aan Agentschap voor Natuur en Bos - Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 75 te 3000 Leuven.

Na de eventuele aanpassing van het regelement en goedkeuring door de bevoegde administraties treedt het reglement in werking.