Leefmilieu 

De dienst leefmilieu voert het gemeentelijk beleid uit inzake afvalbeheer, landbouw, erosiebestrijding, mobiliteit, natuur, handhaving en noodplanning. De focus hierbij ligt op de bewaking en verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. U kan er steeds terecht met vragen en suggesties.
De milieuambtenaar verschaft inlichtingen en advies rond milieuzorg en milieubeleid. De duurzaamheidsambtenaar staat in voor de integratie van de duurzaamheidsprincipes in het gemeentelijk beleid. Zij organiseert onder andere sensibilisatieacties naar verschillende doelgroepen. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor het geografisch informatie systeem (GIS).

Contactgegevens

Milieuambtenaar - omgevingsambtenaar: Philip PEETERSILLE
tel: 016 76 87 40                          e-mail:  philip.peetersille@gemhoegaarden.be
Duurzaamheidsambtenaar:  Elke HACOUR    
tel: 016 76 87 02                          e-mail: elke.hacour@gemhoegaarden.be

 

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Overzicht van de belangrijkste formulieren Milieu

 

Waarvoor kan u op de dienst leefmilieu terecht?

Coördinatie van de Milieuraad Hoegaarden (MARH)

Openbare onderzoeken rond milieudossiers 

Aanvraag en informatie over vergunningen en attesten 
Klik op de titel voor meer informatie:

Milieuvergunning

Natuurvergunning

Kappen van bomen

Geluidsnormen in horecazaak

Toelating afwijking geluidsniveau bij evenement

Slachtbrief of slachtbewijs

Bodemattest

Controle en onderhoud van een stookolietank


Aanvraag en informatie over premies
Klik op de gewenste premie voor informatie:

Subsidie hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen   

MOS milieuzorg op school

Herbruikbare luiers 

Sociale correcties DifTar (jonge kinderen, incontinentie en buikvliesdialyse)

Goedkope Vlaamse energielening

Duurzaam bouwadvies

 
Bekijk ook de informatie van RIOBRA (INFRAX) in verband met afkoppeling regenwater.
Infrax voorziet een premie voor het aanleggen van een gescheiden afvoersysteem in bestaande woningen. Ga na of u in aanmerking komt voor hun RWG-premies: gescheiden afvoersysteem via de informatiefolder en het aanvraagformulier.

Aanvraag tot onderzoek van putwater
Met dit formulier kan je als eigenaar van een woning met een eigen waterwinning de drinkbaarheid en geschiktheid van dat water gratis laten onderzoeken, als je niet kunt aansluiten op de openbare watervoorziening. Je krijgt een gezondheidskundige beoordeling van je putwater en een schriftelijk advies over het gebruik. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door jezelf.

Melding van milieuklachten &-hinder
Lees hier voor welke meldingen u bij de milieudienst terecht kan en doe uw melding via het digitaal meldpunt milieu (E-loket).

 

 


In de kijker:

Energiescan
Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik in je woning, gekoppeld aan energiebesparende voorstellen.

Energieschaarste
Vermijd een stroomtekort in de winterperiode. 

Lichtplan 
De gemeente ondersteunt het klimaat door 's nachts de openbare verlichting te doven.

Klimaatactieplan - Burgemeestersconvenant
Download hier het volledige klimaatactieplan
Vele handen voor 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020.

Ecologisch bermbeheer en marjoleinbermen
De wegbermen in Hoegaarden worden gemaaid volgens de voorschriften van het bermbeheersplan.

Onderhoud en beheer holle wegen
De holle wegen in Hoegaarden zijn van de mooiste en oudste in Vlaanderen. Deze kleine landschapselementen worden degelijk beheerd.

Muurvegetatie
Lees meer over het reservaat helmbloemen op kerkhofmuur en andere vormen van muurvegetatie.

Kringlooptuinieren
Ontdek het kringlooptuinieren in de Tuinen van Hoegaarden en vraag via de dienst toerisme een rondleiding aan door de hoofdtuinman.

Groen in de Stad
Hoegaarden is laureaat Groen in de Stad 2014 met project HoeGAARDE

Regionaal Landschap Zuid- Hageland
Het RLZH-team werkt in overleg met de gemeente en alle andere gebruikers van de open ruimte aan duurzame natuur- en landschapszorg. Samen maken we onze streek nog aantrekkelijker.

Koesterburen
Welke soort koestert de gemeente Hoegaarden?

Zonder is gezonder: pesticidenvrij onkruidbeheer
Ook de gemeente Hoegaarden zet pesticiden buiten spel.