Terinzagelegging van de kennisgeving van het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER zal lopen van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021.

Download de kennisgeving/ontwerp-MER

De volledig verklaarde kennisgeving kan je ook raadplegen via:

via de website van het Team Mer

via de website van de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij)

De bevolking kan tot en met 29 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:
• Online via een digitaal inspraakformulier
• Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER 0272, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
• Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
(met de vermelding 'Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel);
• Via afgifte van de opmerking aan de milieudienst in het gemeentehuis.