Landbouw 

Landbouw is belangrijk voor een plattelandsgemeente. Het gemeentebestuur van Hoegaarden heeft hiervoor de nodige aandacht.
Samen met de landbouwraad coördineert de milieudienst het lokaal landbouwbeleid.

Contact

Milieuambtenaar:  Philip PEETERSILLE
tel: 016 76 87 30                          e-mail:  philip.peetersille@gemhoegaarden.be

Waarvoor kan u hier terecht?

Informatie en advies vergunningen voor landbouwers 

Beheersovereenkomst VLM (Vlaamse Landmaatschappij) en landbouwers
MAP 5 mestactieprogramma voor de periode 2015-2018

Inzameling landbouwfolie
De gemeente Hoegaarden organiseert 2-jaarlijks een inzamelactie voor landbouwfolie.

Schadevergoeding bij een landbouwramp
Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten. Het Vlaams rampenfonds komt tussen bij erkende landbouwrampen.

Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren
U kunt problemen in verband met dierenwelzijn in Vlaanderen melden via het online meldingsformulier voor verwaarloosde of mishandelde dieren. U kan het ook doorgeven aan de gemeentelijke milieudienst.

ruilverkaveling

Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied. Hiermee wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen. Ruilverkaveling bevordert zo de rendabele en duurzame landbouwuitbating. Hoegaarden staat zeer ver op het vlak van ruilverkaveling.

INFORMATIEKRANT:  Ruilverkaveling Willebringen

Meer informatie kan u steeds vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) via deze link:
https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Willebringen.aspx
Vanaf 6 maart 2017 zal de VLM elke dinsdagvoormiddag tussen 9.30 en 12 uur in de werfkeet (Willebringsestraat, voorbij huisnr 145 en bij de brug van TGV en E40) aanwezig zijn om vragen over de ruilverkaveling te beantwoorden aan betrokken eigenaars, gebruikers en inwoners

Erosiebestrijding. Erosie veroorzaakt op verschillende vlakken problemen. Zowel bij de landbouwer die te maken krijgt met enorme opbrengstverliezen als bij de gewone burger die geconfronteerd wordt met straten die overspoeld worden door modder.

erosiebestrijding

Eerste hulp bij Bacterievuur. Het EHBB-team van Regionaal Landschap Zuid Hageland biedt advies en praktische ondersteuning bij infecties van bacterievuur of perenvuur op planten.