Landbouw 

Landbouw is belangrijk voor een plattelandsgemeente. Het gemeentebestuur van Hoegaarden heeft hiervoor de nodige aandacht.
Samen met de landbouwraad coördineert de milieudienst het lokaal landbouwbeleid.

Contact

Milieuambtenaar: Thibaut Deprez 
tel: 016 76 87 40                          e-mail:  thibaut.deprez@gemhoegaarden.be
Diensthoofd technische dienst: Elke Vandeplas
tel: 016 76 87 30                          e-mail: elke.vandeplas@gemhoegaarden.be
Deskundige groenvoorzieningen en natuur: Robbert Jan Jackers
tel: 016 76 87 40                          e-mail: robbertjan.jackers@gemhoegaarden.be  

Waarvoor kan u hier terecht?

Informatie en advies vergunningen voor landbouwers 

Schadevergoeding bij een landbouwramp
Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten. Het Vlaams rampenfonds komt tussen bij erkende landbouwrampen.

Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren
U kunt problemen in verband met dierenwelzijn in Vlaanderen melden via het online meldingsformulier voor verwaarloosde of mishandelde dieren. U kan voor meer informatie ook terecht op de pagina diervriendelijke gemeente

ruilverkaveling

Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied. Hiermee wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen. Ruilverkaveling bevordert zo de rendabele en duurzame landbouwuitbating. Hoegaarden staat zeer ver op het vlak van ruilverkaveling.

INFORMATIEKRANT:  Ruilverkaveling Willebringen

Meer informatie kan u steeds vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) via deze link:
https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Willebringen.aspx
Elke dinsdagvoormiddag tussen 9.30 en 12 uur kan u terecht in de werfkeet (Willebringsestraat, voorbij huisnr 145 en bij de brug van TGV en E40) waar VLM  aanwezig is om vragen over de ruilverkaveling te beantwoorden aan betrokken eigenaars, gebruikers en inwoners

Erosiebestrijding. Erosie veroorzaakt op verschillende vlakken problemen. Zowel bij de landbouwer die te maken krijgt met enorme opbrengstverliezen als bij de gewone burger die geconfronteerd wordt met straten die overspoeld worden door modder.

erosiebestrijding

Eerste hulp bij Bacterievuur. Het EHBB-team van Regionaal Landschap Zuid Hageland biedt advies en praktische ondersteuning bij infecties van bacterievuur of perenvuur op planten. 

Slachtbrief en slachtbewijs