Bekendmaking openbare onderzoeken

Publieke inspraak plan-MER programma Programmatische Aanpak Stikstof

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. 

U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op het gemeentehuis bij de dienst omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer 'Plan-MER PAS (PL257)' Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Plan-MER programma Programmatische Aanpak Stikstof