Bekendmaking openbare onderzoeken

ROOILIJNPLAN (DEEL) VOETWEG NR. 100
GEDEELTELIJKE WIJZIGING VOETWEG NR. 100

Het college van burgemeester en schepenen van Hoegaarden deelt mee dat de gemeenteraad op 8 mei 2018 het rooilijnplan (deel) voetweg nr. 100 en de gedeeltelijke wijziging voetweg nr. 100 principieel heeft goedgekeurd.

Hierover wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.  Het dossier ligt van 4 juni 2018 tot en met 3 juli 2018 ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis van Hoegaarden (Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden), van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u en dinsdagavond van 17u30 tot 19u30.

Personen die bezwaren en/of opmerkingen hebben omtrent dit ontwerp worden verzocht deze uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk via een aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het gemeentebestuur (Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden).