Bekendmaking omgevingsvergunning

Openbaar onderzoek

Bronstraat 9A - van 18 mei tot en met 16 juni 2020 

Fietspaden Goetsenhovenstraat + inrichting pleintje Bostsestraat-Jongensschoolstraat - van 18 mei tot en met 16 juni 2020

Tiensestraat 84+ - van 4 mei tot en met 2 juni 2020

Meerstraat 34 - van 4 mei tot en met 2 juni 2020

Nerm 94E - van 4 mei tot en met 2 juni 2020 

Hauthem 49A - van 4 mei tot en met 2 juni 2020

Beslissing 

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging.

Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.”

Valleistraat 20+ - 18 mei 2020

Klein Overlaar 68 - 18 mei 2020

Rommersom 9B - 11 mei 2020

Rommersom 8 - 4 mei 2020

Bronstraat - 4 mei 2020

Stoopkensstraat 56 - 4 mei 2020

Sint-Jansstraat 28B - 27 april 2020

Nerm 54 - 27 april 2020

Stoopkensstraat 76 - 20 april 2020

Fabrieksgang 3 - 6 april 2020

Henri Dotremontstraat 20 - 6 april 2020

Vroentestraat 21 - 30 maart 2020

Altenaken 64 - 30 maart 2020

Jongensschoolstraat 2D - 30 maart 2020

Brouwerij Lorierstraat 2A-2B - 23 maart 2020

Rommersom 4A - 16 maart 2020 

Meerstraat 20 - 16 maart 2020

Moerasstraat 5 - 16 maart 2020

Fietspaden Kumtich/Hoksem en Willebringen/Kumtich - 13 maart 2020 - Ministerieel besluit 

Hauthem 31 - 2 maart 2020 

Jules Lowetlaan 2B - 2 maart 2020 

Meerstraat z/n - 18 februari 2020 

Jules Lowetlaan 19 - 17 februari 2020 

Hoek Stoopkensstraat - Tiensestraat - 10 februari 2020 

Overhemstraat 32 - 3 februari 2020

Bleystraat 6 - 20 januari 2020

Nerm 80 - 13 januari 2020

Kalverstraat 65 - 13 januari 2020 

Overhemstraat z/n - 10 januari 2020

Aktename melding

Altenaken 66 - 2 maart 2020 

Stoopkensstraat 94 - 10 februari 2020

Dumontstraat 4 - 3 februari 2020

Meerstraat 2 -  20 december 2019

Andere openbare onderzoeken

Wetgeving windmolenparken in het Waals Gewest

In het Waalse Gewest loopt een publieke consultatie over volgende Waalse ontwerp-besluiten met bijhorend plan-milieueffectrapport (plan-MER):
- Het ontwerpbesluit van de Waalse regering over de sectorale voorwaarden voor windparken met vermogen van 0,5MW of meer.
- Het ontwerp van Ministerieel Besluit met betrekking tot de akoestische studies van windturbineparken.
Aan de publieke consultatie kunnen ook inwoners van Vlaamse gemeenten deelnemen.
 
Deze consultatie wordt op 2 april afgesloten.
 
De ontwerpbesluiten bevatten specifieke maatregelen ter voorkoming en vermindering van hinder voor de omgeving, specifiek voor windmolenparken op Waals grondgebied, zoals wat betreft geluid, slagschaduw, veiligheid en biodiversiteit. Daarnaast is het ondermeer de bedoeling om Waalse methodieken m.b.t. geluid in akoestische studies van windmolenparken in het Waalse Gewest te harmoniseren. Het is dus niet de bedoeling om mogelijke locaties van installatie van de windturbines in Wallonië vast te leggen.
 
Meer informatie en documenten zijn beschikbaar op http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/ressources.html.
 
Indien u opmerkingen op deze ontwerpbesluiten heeft, kan u reageren tot en met 2 april. Via deze link vindt u meer informatie over de manier waarop en bij wie u kan reageren: http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/enquete-publique.html