Afval 

Een belangrijke taak voor de lokale besturen is afval helpen voorkomen, inzamelen en verwerken.

Voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval werkt de gemeente Hoegaarden nauw samen met Ecowerf. De verschillende soorten afval worden apart ingezameld en verwerkt. 
Belangrijk hierbij is het DIFTAR-systeem. Met DIFTAR (geDIFferentieerd TARief) betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval die wordt aangeboden.
Hoe minder afval u meegeeft, hoe minder u moet betalen.
Raadpleeg de sorteerwijzer om te weten hoe en in welke fracties u afval moet sorteren. 

Huisvuilinzameling 
Lees alles over de vaste huis-aan-huis ophalingen van papier, pmd en zachte plastics, gft en restafval. In Hoegaarden worden restafval, papier en gft ingezameld in bakken. Vraag uw afvalcontainers aan via het E-loket

Raadpleeg hier de afvalkalender 2021 - afvalkalender 2022
Hebt u vragen of problemen over de huisvuilophaling, bel het gratis nummer van ECOWERF: 0800/97 0 97

Lees meer over de sociale correcties DIFTAR voor gezinnen met kleine kinderen en personen met incontinentieproblemen en buikvliesdialyses. Download hier het aanvraagformulier sociale correcties.

Recyclagepark 
Het gemeentelijk recyclagepark in Hoegaarden is vanaf januari 2020 niet meer toegankelijk. 
Inwoners van Hoegaarden kunnen naar deze 12 Diftar-gewichtsparken in het werkingsgebied van EcoWerf.
U kan terecht in Tienen, Glabbeek*, Haacht, Herent, Keerbergen, Kortenberg, Landen, Lubbeek, Rotselaar, Werchter, Messelbroek, Zoutleeuw (vanaf februari 2020).
Alle nodige informatie kan je in deze infofolder vinden.

Glasbollen en kledingcontainers
In Hoegaarden vindt u verspreid over het grondgebied verschillende glasbollen waarin u uw leeggoed kwijt. Gebruikte maar niet beschadigde of totaal versleten kleding kan u in de verschillende textielcontainers van de kringwinkel achterlaten

Hondenpoepbuizen
Om het hondenpoepprobleem tegen te gaan heeft zijn er verschillende hondenpoepbuizen geplaatst in het centrum van Hoegaarden.

Verkoop blauwe PMD-zakken, GFT-zakken en groene keukenafvalbakjes bij het onthaal in het gemeentehuis. Blauwe PMD-zakken worden ook verkocht door de Carrefour.

Aanvraag afvalcontainers voor diverse activiteiten (verenigingen)
Gebruik dit formulier of ga via het E-loket.

Afval voorkomen is een prioriteit in het huidige afvalstoffenbeleid.
Hoe minder afval u produceert, hoe minder afval u daarna kwijt moet, en hoe kleiner uw afvalfactuur.
Een aantal praktische tips kunnen uw persoonlijke afvalberg alvast drastisch doen dalen. 

Composteren (compostvaten, compostbakken - compost kopen) 

Weiger reclame in uw brievenbus. Gebruik de anti-reclamesticker

Herbruikbare bekers (toelichting & aanvraagformulier)

Herbruikbare luiers (toelichting & aanvraagformulier)

Kringwinkel Hageland 
Online aanvraag gratis ophalen herbruikbare goederen.

Sinds enkele jaren voeren de gemeentelijke diensten een ongelijke strijd tegen het zwerfvuil in de bermen langs onze gemeentewegen. Gelukkig zijn er zwerfvuilmeters- en peters die ons vrijwillig helpen met het opruimen van zwerfvuil.  Voor meer info over dit project verwijzen we naar an.vanende@ocmwhoegaarden.be
Jammer genoeg ligt er na korte tijd opnieuw zwerfvuil langs de pas opgeruimde wegen.
Sluikstorten is ten strengste verboden en wordt beboet. 
 
 
 

NIEUW : Samen met Vlaanderen, Ecowerf en IGO Leuven verslaan we het asbestbeest. Alle info over asbest op www.ovam.be/asbest-1

Meer informatie: milieudienst - 016/768 768

Klik op het logo voor meer informatie over onze milieu-partners