Afval 

Een belangrijke taak voor de lokale besturen is afval helpen voorkomen, inzamelen en verwerken.

Voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval werkt de gemeente Hoegaarden nauw samen met Ecowerf. Ook het containerpark in Hoegaarden wordt door Ecowerf uitgebaat. De verschillende soorten afval worden apart ingezameld en verwerkt. 
Belangrijk hierbij is het DIFTAR-systeem. Met DIFTAR (geDIFferentieerd TARief) betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval die wordt aangeboden.
Hoe minder afval u meegeeft, hoe minder u moet betalen.
Raadpleeg de sorteerwijzer om te weten hoe en in welke fracties u afval moet sorteren. 

Huisvuilinzameling 
Lees alles over de vaste huis-aan-huis ophalingen van papier, pmd, gft en restafval. In Hoegaarden worden restafval en gft ingezameld in bakken. Vraag uw afvalcontainers aan via het E-loket.
Raadpleeg de brochure 'Diftar, kampioen in lichtgewicht!' voor informatie over het afvalinzamelsysteem en de tarieven per containervolume. Kerstbomen en snoeihout worden eveneens apart ingezameld op specifieke data. Ophaling van grof vuil gebeurt enkel op afroep.
Raadpleeg hier de afvalkalender 2019
Hebt u vragen of problemen over de huisvuilophaling, bel het gratis nummer van ECOWERF: 0800/97 0 97

Lees meer over de sociale correcties DIFTAR voor gezinnen met kleine kinderen en personen met incontinentieproblemen en buikvliesdialyses. Download hier het aanvraagformulier sociale correcties.

Recyclagepark 
- Het gemeentelijk recyclagepark in Hoegaarden
Enkel toegankelijk voor Hoegaardiers, in het bezit van een geldige toegangskaart.
Vraag uw toegangskaart containerpark aan via het E-loket.
Adres: Stationsstraat 34, 3320 Hoegaarden
Openingsuren: zaterdag van 09u00 tot 16u00. Gesloten op feestdagen.
Voor meer informatie en tarieven klik hier.
- Inwoners van Hoegaarden kunnen ook naar 10 Diftar-gewichtsparken in het werkingsgebied van EcoWerf.
U kan terecht in Glabbeek, Haacht, Herent, Keerbergen, Kortenberg, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Tremelo.
Voor adressen en openingsuren klik hier. Tarieven kan u hier raadplegen.

Glasbollen en kledingcontainers
In Hoegaarden vindt u verspreid over het grondgebied verschillende glasbollen waarin u uw leeggoed kwijt. Gebruikte maar niet beschadigde of totaal versleten kleding kan u in de verschillende textielcontainers van de kringwinkel achterlaten

Hondenpoepbuizen
Om het hondenpoepprobleem tegen te gaan heeft zijn er verschillende hondenpoepbuizen geplaatst in het centrum van Hoegaarden.

Verkoop blauwe PMD-zakken, roze zakken (zachte plastics) en keukenafvalbakjes bij onthaal in gemeentehuis en in Carrefour in de Tiensestraat.

Aanvraag afvalcontainers voor diverse activiteiten (verenigingen)
Gebruik dit formulier of ga via het E-loket.

Afval voorkomen is een prioriteit in het huidige afvalstoffenbeleid. Hoe minder afval u produceert, hoe minder afval u daarna kwijt moet, en hoe kleiner uw afvalfactuur.
Een aantal praktische tips kunnen uw persoonlijke afvalberg alvast drastisch doen dalen. 

Composteren (compostvaten, compostbakken - compost kopen) 

Weiger reclame in uw brievenbus. Gebruik de anti-reclamesticker

Herbruikbare bekers (toelichting & aanvraagformulier)

Herbruikbare luiers (toelichting & aanvraagformulier)

Kringwinkel Hageland 
Online aanvraag gratis ophalen herbruikbare goederen.

Sinds enkele jaren voeren de gemeentelijke diensten een ongelijke strijd tegen het zwerfvuil in de bermen langs onze gemeentewegen. Gelukkig zijn er zwerfvuilmeters- en peters die ons vrijwillig helpen met het opruimen van zwerfvuil. Jammer genoeg ligt er na korte tijd opnieuw zwerfvuil langs de pas opgeruimde wegen.
Sluikstorten is ten strengste verboden en wordt beboet.

NIEUW : Samen met Vlaanderen, Ecowerf en IGO Leuven verslaan we het asbestbeest. Alle info over asbest op www.ovam.be/asbest-1

Meer informatie: milieudienst

Medewerker grondgebiedszaken SASKIA BAILLI 
tel: 016 76 87 21                          e-mail:  saskia.bailli@gemhoegaarden.be
Duurzaamheidsambtenaar Elke HACOUR   
tel: 016 76 87 02                          e-mail: elke.hacour@gemhoegaarden.be

Klik op het logo voor meer informatie over onze milieu-partners