Klachtenformulier

Opgelet! Gelieve het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Onvolledige formulieren zullen niet opgevolgd worden. Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 08/12/1992)

Velden met (*) zijn verlicht 

U wenst volgende klacht te melden:

Omschrijf zo duidelijk en volledig mogelijk uw klacht, vermeld ook steeds de datum waarop de feiten zich voordeden.

verstuur