Klachtenformulier

Wilt u een klacht indienen tegen de werking van het lokaal bestuur? Dat kan via onderstaand invulformulier.
U kan ook steeds terecht bij onze toezichthoudende overheid. Voor meer informatie verwijzen we naar https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Opgelet! Gelieve het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Onvolledige formulieren zullen niet opgevolgd worden.

Velden met (*) zijn verlicht 

U wenst volgende klacht te melden:

Omschrijf zo duidelijk en volledig mogelijk uw klacht, vermeld ook steeds de datum waarop de feiten zich voordeden.

verstuur