Inschrijvingsformulier adviesraden

In Hoegaarden trachten we in te zetten op een intensieve adviesradenwerking. Deze raden staan garant voor burgerparticipatie en vormen de schakel tussen de bevolking en het beleid. Zij kunnen de gemeente adviseren over allerhande beleidsthema's. 

Ben jij die enthousiasteling die mee onze gemeente wil adviseren over een bepaald thema dat je nauw aan het hart ligt? Geïnteresseerd?
Stel je vóór 15 juni kandidaat via onderstaand formulier en misschien zetel jij binnenkort in één van onze raden. Naast deskundigen en afgevaardigden van verenigingen, zetelen ook geëngageerde burgers in deze raden.
In Hoegaarden zijn volgende adviesraden actief:
- Jeugdraad (tss 16 en 30 jaar)
- Cultuurraad
- Sportraad
- Milieu- en klimaatraad
- Seniorenraad
- Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

Leden mogen slechts in maximum 2 adviesraden zetelen. 

Opgelet! Gelieve het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Onvolledige formulieren zullen niet opgevolgd worden. Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 08/12/1992)

Velden met (*) zijn verlicht 


Verstuur