Felicitatieformulier

De gemeente en het OCMW stellen alles in het werk om hun opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.
Hier kan je je tevredenheid over onze diensten uitdrukken. De dankbetuigingen of felicitaties zullen aan het (de) betrokken personeelslid(-leden) worden overgebracht.

Velden met (*) zijn verlicht 

U wenst volgende dankbetuiging of felicitatie over te brengen: 

Omschrijf zo duidelijk mogelijk waarover en waarom u tevreden bent (ervaring, datum, plaats en betrokken diensten / personeelsleden).

verstuur