Allerlei attesten - bewijzen - uittreksels

Via 'Mijn dossier' kan u zelf rechtstreeks bij het rijksregister een aantal attesten opvragen:
   - Attest van gezinssamenstelling
   - Attest van woonst (met historiek)
   - Attest van Belgische nationaliteit
   - Attest van leven
   - Attest van wettelijke samenwoning

Via onderstaand formulier kan u een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken.

! Velden met (*) zijn verplicht.

De nieuwe PIN- en PUK-code kan enkel afgehaald worden (na bericht van de dienst burgerzaken). Deze kunnen dus NIET via mail verzonden worden.


Soort attest/uittreksel

verstuur