Vreemdelingen          Maak vooraf een afspraak !

De gemeentelijke dienst vreemdelingen zorgt voor de schakel tussen de vreemdeling en de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
De vreemdelingenwetgeving is een zeer ingewikkelde wetgeving omdat zij naast het binnenlands vreemdelingenbeleid bepaald door de Minister ook rekening moet houden met de vele internationale reglementeringen en verdragen.

Hieronder vindt u een beknopte toelichting over de belangrijkste zaken in deze wetgeving.

Voor concrete vragen, toelichting en dossierbespreking moet u ook vooraf een afspraak maken.

Onderdanen van een lidstaat van de EU

Verblijf van ten hoogste drie maanden

De vreemdeling moet in bezit zijn van een nationaal paspoort of identiteitskaart en dient zich aan te bieden op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis van de plaats waar hij verblijft. De vreemdeling ontvangt dan een “melding van aanwezigheid” geldig voor 3 maanden.

Verblijf van meer dan drie maanden

De vreemdeling moet in bezit zijn van een geldig nationaal paspoort of identiteitskaart en dient zich aan te bieden op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis van de plaats waar hij zich wil vestigen.

Een EU-onderdaan die een activiteit als werknemer wenst uit te oefenen dient een werkgeversattest of een tewerkstellingscontract mee te brengen.

Een EU-onderdaan die een activiteit als zelfstandige wenst uit te oefenen brengt  het ondernemersnummer en bewijzen van betaling van de sociale kas voor zelfstandigen mee.

Eu-onderdanen die gepensioneerd zijn brengen de bewijzen mee dat ze een uitkering als pensioen ontvangen en ook het bewijs van het aangaan van een ziektekostenverzekering die de risico's dekt in België.

Sommige familieleden van vermelde onderdanen (=gezinshereniging).

Vreemdelingen uit niet EU-staten

Verblijf van ten hoogste drie maanden

De vreemdeling moet in bezit zijn van een geldig nationaal paspoort (en visum type C) en dient zich aan te bieden op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis van de plaats waar hij verblijft. De vreemdeling ontvangt dan een “aankomstverklaring” geldig voor max. 3 maanden.

Verblijf van meer dan drie maanden

De vreemdeling moet in bezit zijn van een geldig nationaal paspoort (en visum type D) en van een arbeids- of beroepskaart, bewijs omtrent de burgerlijke staat, bewijs ziektekostenverzekering, enz... De belangrijkste basisinformatie vindt u bij:  

Kruispunt Migratie-Integratie

MEER SPECIFIEKE INFORMATIE:

Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Lees verder

Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

Een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, dat reist naar een land waarvoor geen reispas vereist is, moet een identiteitsbewijs hebben.
Lees verder.

Attest immatriculatie

Een attest van immatriculatie (oranje kaart) is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die toekomen in België zonder visum D of zonder asielaanvraag. Lees verder.

Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, hebt u in principe een arbeidskaart nodig. Lees verder.

Aankomstverklaring voor vreemdelingen (niet EU). Lees verder.

Melding van aanwezigheid voor vreemdelingen (EU). Lees verder.

Klik hier voor de adressen van de buitenlandse ambassades en (ere)consulaten in België