Uittreksels

Via de dienst Burgerzaken kan u getuigschriften, bewijzen en uittreksels uit het bevolkingsregister dienstig voor diverse doeleinden opvragen. Al deze uittreksels en afschriften kunnen ook online worden aangevraagd via het E-loket.