Uittreksels

Via de dienst Burgerzaken kan u getuigschriften, bewijzen en uittreksels uit het bevolkingsregister dienstig voor diverse doeleinden opvragen. Al deze uittreksels en afschriften kunnen ook online worden aangevraagd via het E-loket.

 

Mijn DOSSIER is de toepassing waarmee u uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kan raadplegen. Surf naar de website https://mijndossier.rrn.fgov.be/

Dankzij Mijn DOSSIER kan u:
- uw in het Rijksregister geregistreerde gegevens nakijken,
- fouten signaleren,
- uw contactgegevens meedelen,
- controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden,
elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar u zich ook bevindt.