Overlijden

De dienst burgerzaken werkt op afspraak - maak hier online je afspraak of bel 016 768 768  (keuze 1).
Bezoek ons e-loket voor een snelle en digitale afhandeling van verschillende aanvragen.

Overlijdensaangifte

Wanneer iemand overlijdt moet dit overlijden geregistreerd worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Lees verder.

Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België

U laat een buitenlandse overlijdensakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen. Lees verder.

Overlijdensaangifte doodgeboren kind

Kinderen die dood geboren zijn maar minstens 6 maanden werden gedragen door de moeder, moeten worden aangegeven. De procedure vindt u hier.

Begraafplaatsen (infobrochure)

Hier  vindt u een overzicht van begraafplaatsen en geldende reglementering in Hoegaarden.

Toelating tot crematie

Om een overledene te cremeren moet er toestemming zijn van de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit. Lees meer.

Grafconcessies en concessies voor columbaria

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk. Lees verder.
Aanvraagformulier concessie
Aanvraag eenmalige omzetting naar concessie
Aanvraag verlenging concessie

Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven. Lees meer.

Orgaandonatie

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na zijn/haar overlijden. Lees verder.

Lichaam schenken aan de wetenschap

U kunt beslissen om uw lichaam, na uw overlijden, ter beschikking te stellen van de wetenschap. Uw lichaam wordt dan gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. U stelt uw lichaam beschikbaar door een eigenhandig geschreven, gedateerde en door jou ondertekende verklaring op te stellen en die naar een universitaire instelling naar keuze te sturen. Neem vooraf contact op met de universitaire instelling, want de nodige documenten en modaliteiten kunnen verschillen.

Laatste wilsbeschikking - keuze voor crematie of begraving

Wie dat wenst, kan een verklaring afleggen met betrekking tot de manier waarop hij of zij na het overlijden wil worden begraven. Lees meer.
Formulier laatste wilsbeschikking (rituelen)

Verklaring inzake euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een schriftelijke wilsverklaring tot euthanasie laten registreren. Lees meer. 
Formulier verklaring wilsverklaring euthanasie

Erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring is een document dat kan dienen om bepaalde gelden en administratieve aangelegenheden betreffende de overledene vrij te krijgen.

Uittreksel uit overlijdensakte > vraag hier aan

U kan een uittreksel van een overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de akte van overlijden is ingeschreven. Lees verder.

Verwijderen van een graf

Kan u door bepaalde omstandigheden de begraafplaats niet meer bezoeken? Of bent u niet in staat om het graf te onderhouden? Wil u het graf van een overleden familielid laten verwijderen? Dan kan u terecht bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Aanvraagformulier voortijdige beëindiging concessie 

Aanvraagformulier ontruiming niet-geconcedeerd graf

Om problemen en discussies tussen betrokken familieleden te vermijden, moeten alle nabestaanden van dezelfde (dichtstbijzijnde) graad akkoord gaan met de vraag tot ontruiming.