Huwen / Samenwonen / Scheiden

De dienst burgerzaken werkt op afspraak - maak hier online je afspraak of bel 016 768 768  (keuze 1).
Bezoek ons e-loket voor een snelle en digitale afhandeling van verschillende aanvragen.

Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte of ondertrouw is de registratie van het voornemen om te trouwen bij de burgerlijke stand. Lees meer.

Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Wie wil huwen in Hoegaarden moet alle nuttige gegevens bezorgen aan de dienst burgerzaken. Dit kan via dit inlichtingenformulier. De huwelijken worden voltrokken in het gemeentehuis. Datum te bepalen in samenspraak met de dienst burgerzaken. Er wordt niet gehuwd op zon- en feestdagen. Een datum aanvragen kan via dit formulierLees verder.

Wettelijk samenwonen

Feitelijk samenwonen vraagt geen formaliteiten. Burgers die samenwonen kunnen dit wel een wettelijk karakter geven door een verklaring af te leggen van wettelijke samenwoning. Lees meer.

Echtscheiding

Een scheiding is het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht. Lees verder.

Gemeentelijke premie huwelijksjubilea

Koppels die 50, 60, 65, 70 of 75 jaar gehuwd zijn, ontvangen een gemeentelijke premie en worden gehuldigd. Meer info. 

Uittreksel uit huwelijksakte > vraag hier aan via e-loket

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan een afschrift van de huwelijksakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken. Lees meer.

Uittreksel uit echtscheidingsakte > vraag hier aan via e-loket

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk destijds voltrokken werd. Lees meer.

Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet u - na uw terugkeer in België -het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte. Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet u de uittreksels opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden. Lees verder.

Schijnhuwelijk

Een huwelijk of wettelijke samenwoonst kan in geval van twijfel over de intentie van twee partners, worden tegengehouden. Lees verder.