Downloadbare formulieren burgerzaken

Download hier alle formulieren van de dienst burgerzaken

 Inlichtingenformulier huwelijk

 Aanvraagformulier voortijdige beëindiging concessie begraafplaats

 Aanvraagformulier ontruiming niet-geconcedeerd graf

 Invulformulier wilsverklaring tot euthanasie