Andere dienstverlening

De dienst burgerzaken en het snelloket voeren ook heel wat andere taken uit:

Fotokopieën

Verkoop gemeentelijke artikelen

> Verkoop afvalzakken

Foto-automaat

In het gemeentehuis van Hoegaarden staat een foto-automaat zodat u ter plaatse pasfoto's kan nemen. U krijgt 6 foto's voor Ä 6.
Let op ! Enkel gepast geld in de foto-automaat.
Aanvaardingscriteria pasfoto's

Genealogsiche opzoekingen - stamboomonderzoek

De dienst Burgerzaken biedt de mogelijkheid aan om stamboomonderzoek te laten uitvoeren. Lees meer.

Wettiging handtekening

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Lees verder.

Huldiging honderd- en meerjarigen

De gemeente Hoegaarden huldigt haar honderd- en meerjarigen. Lees meer.

Huisnummering

Bij nieuwbouw of verbouwing kunnen de burgers het correcte huisnummer aanvragen bij de dienst Ruimtelijke ordening en/of de dienst Burgerzaken. Lees meer.

Afhalen rijbewijs via onthaal  

Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Lees meer.  

Inzameling huishoudelijk afval: keuze afvalcontainers

In Hoegaarden wordt het huishoudelijk afval (restafval en gft) ingezameld in bakken. Meer informatie over dit systeem en de tarieven per containervolume vindt u hier.

 Hulp bij diverse aanvragen:

Aanvraag overlevingspensioen
Vragen over uw wettelijk pensioen? Bezoek www.pensioeninfopunt.be


Volgende aanvragen voor personen met een handicap verlopen via de sociale dienst van het OCMW:

Aanvraag parkeerkaart voor personen met handicap
Aanvraag integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Aanvraag tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De stichting Vlamingen in de Wereld is een belangrijk aanspreekpunt voor Vlamingen die een langdurig verblijf in het buitenland plannen en/of nu al in het buitenland verblijven.
U kan terecht op de website www.viw.be voor alle informatie

De dienst burgerzaken werkt op afspraak - maak hier online je afspraak of bel 016 768 768  (keuze 1). Bij het snelloket kan je tijdens de openingsuren altijd terecht.
Bezoek ons e-loket voor een snelle en digitale afhandeling van verschillende aanvragen.