Retributies & concessies

Overzicht van de retributies en concessies

Klik op de titel om het gewenste besluit te openen

Retributies

Gemeenschapscentrum: tarieven (gecoördineerde versie)
Goedkeuring: GR 11.02.2014 - Aanpassing GR 21.04.2015 - Publicatie: 04.05.2015

Sporthal: nieuw huurtarieven (gecoördineerde versie)
Goedkeuring: GR 14.01.2014 - Aanpassing GR 11.02.2014 - 18.11.2014 - Publicatie: 09.12.2014

Keukenafvalbakjes en composteerbare zakjes
Goedkeuring: GR 08.01.2005 - Aanpassing GR 11.02.2014 - Publicatie: 03.03.2014

Gemeentefinanciën: allerhande tarieven
Goedkeuring: GR 11.02.2014 - Publicatie: 03.03.2014

Inzameling landbouwfolie: aanpassing retributiereglement
Goedkeuring: GR 23.04.2019 - Publicatie: 08.05.2019

Tariefreglement waarborgen bij uitlenen van materialen - gecoördineerde versie
Goedkeuring: GR 22.04.2014 - Publicatie: 07.05.2014
Goedkeuring: GR 20.02.2018 - Publicatie: 23.02.2018

Delegatiebesluit en retributiereglement GBS Hoegaarden
Goedkeuring: GR 12.05.2015 - Publicatie: 01.06.2015

Goedkeuring machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot vaststelling van bepaalde retributies en bepaling van voorwaarden
Goedkeuring: GR 14.06.2016 - Publicatie: 20.06.2016

Retributie Dag van de jeugd
Goedkeuring CBS 28.01.2019 - Publicatie 04.02.2019
Retributie start tot bootcamp
Goedkeuring CBS 18.02.2019 - Publicatie 18.03.2019

Goedkeuring op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
Goedkeuring: GR 13.12.2016 - Publicatie: 27.12.2016

Gemeentefinanciën: voornaamswijziging door ambtenaren burgerlijke stand: vaststellen kostprijs
Goedkeuring: GR 11.09.2018 - Publicatie: 17.09.2018

 

Concessies

Reglement concessies van graven, columbaria, grondnissen en grafkelders
Goedkeuring: GR 17.12.2013 - Aanpassing: 13.10.2015 - Publicatie: 19.11.2015

 

Wilt u meer informatie krijgen over een reglement retributies of concessies dat op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een reglement retributies of concessies neem dan contact op met de toezichthoudende overheid