Reglementen OCMW

OCMW Hoegaarden: overzicht reglementen vanaf 01.01.2014

Klik op de titel om het gewenste besluit te openen

Aanpassing reglement noodwoningen
Goedkeuring: RMW 24.08.2016  - Aanpassing: RMW 19.10.2016 - Publicatie: 25.10.2016

Reglement klachtenbehandeling
Goedkeuring: RMW 23.04.2014  Publicatie:07.05.2014

Aanpassing prijzen maaltijden
Goedkeuring: RMW 18.10.2017 - Publicatie: 20.10.2017

Financiële borgstelling bij opname in een woonzorgcentrum
Goedkeuring: RMW 17.12.2014 - Publicatie: 21.01.2015

Beslissing bewaring zakgelden door sociale dienst in het woonzorgcentrum
Goedkeuring: RMW 21.05.2014 - Publicatie: 01.06.2015

Indexering dagprijs WZC Villa Hugardis - geldig vanaf 01.07.2020
Goedkeuring RMW 26.05.2020 - Publicatie: 02.06.2020

Wijziging opnamebeleid en wachtlijstbeheer WZC Villa Hugardis
Goedkeuring: RMW 21.11.2018 - Publicatie: 26.11.2018

Verhuring cafetaria WZC voor koffietafel na overlijden bewoner
Goedkeuring: RMW 19.09.2018 - Publicatie: 05.10.2018 
Verhuring vergaderzaal WZC aan bewoner
Goedkeuring: RMW 24.10.2018 - Publicatie: 08.11.2018 

Reglement voedselbedeling
Goedkeuring: RMW 16.12.2015 - Publicatie: 08.01.2016

Reglement tussenkomst griepvaccinatie (COVID-19)  
Goedkeuring: RMW 13.10.2020 - Publicatie 19.10.2020

Reglement consumptiebudget kwetsbare gezinnen
Goedkeuring: RMW 08.09.2020 - Publicatie: 17.09.2020

Minimale levering tijdens de winterperiode 2020-2021 via aardgasbudgetmeter
Goedkeuring: RMW 08.12.2020 - Publicatie: 21.12.2020

Aanmoedigingspremie zomeropladingen budgetmeter aardgas of elektriciteit
Goedkeuring: RMW 08.09.2020 - Publicatie: 17.09.2020

Voorwaarden gebruik en reglement Mindermobielecentrale
Goedkeuring RMW 12.01.2021 - Publicatie 22.01.2021
MMC - aanpassing tarieven lidmaatschap
Goedkeuring RMW 08.12.2020 - Publicatie 21.12.2020

Reglement fietsuitleendienst
Goedkeuring: RMW 08.09.2020 - Publicatie: 17.09.2020

Reglement socio-culturele participatie
Goedkeuring RMW 20.09.2017 - Publicatie 21.09.2017

Reglement toekenning eenmalige septembertoelage
Goedkeuring: RMW 08.09.2020 - Publicatie: 17.09.2020

Reglement toekenning eenmalige vrijetijdstoelage
Goedkeuring: RMW 08.09.2020 - Publicatie: 17.09.2020

Vaststelling grensbedragen dagelijks beheer en visum financieel beheerder
Goedkeuring RMW 12.03.2019 - Publicatie 19.03.2019

 

Wilt u meer informatie krijgen over een reglement en/of vordering die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een reglement en/of vordering neem dan contact op met de toezichthoudende overheid