Reglementen en vorderingen college

Overzicht van andere reglementen en vorderingen college Hoegaarden

Klik op de titel om het gewenste besluit te openen

Technische fiche grafmonumenten gemeentelijke begraafplaatsen Hoegaarden
Goedkeuring: CBS 23.05.2016 - Publicatie 21.06.2016 

 

Het overzicht van de politieverordeningen 2019 vindt u hier

Wilt u meer informatie krijgen over een reglement en/of vordering die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een reglement en/of vordering neem dan contact op met de toezichthoudende overheid