Premies & subsidies

Overzicht gemeentelijke premies en subsidies. 

Klik op de titel om het gewenste besluit te openen

Premie huwelijksjubilarissen
Goedkeuring: GR 12.01.2021 - Publicatie 22.01.2021

Gemeentelijke geboortepremie
Goedkeuring: GR 15.02.2005 - Publicatie: 12.12.2014

Gemeentelijke adoptiepremie
Goedkeuring: GR 19.12.2006 - Publicatie: 12.12.2014

Subsidiereglementen cultuur
- Gemeentelijk reglement erkenning socio-culturele verenigingen
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014
- Aanpassing subsidiereglement cultuurbeleid
Goedkeuring: GR. 14.10.2014 - Aanpassing: GR 21.04.2015 - Publicatie: 04.05.2015

Subsidiereglementen sport
- Gemeentelijk reglement erkenning sportverenigingen
- Subsidiereglement sport Hoegaarden
- Subsidiereglement stimuleren professionalisering (jeugdsportbegeleiding en fusies) sportverenigingen
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014

Subsidiereglementen jeugd
Gemeentelijk reglement erkenning jeugdwerkinitiatieven
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014
Subsidiereglement kadervorming jeugd
Goedkeuring: GR 17.12.2013 - Publicatie: 15.01.2014

Subsidiereglement bijzondere subsidies jeugd, senioren, sport en cultuur
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014

Subsidiereglement seniorenraad
Goedkeuring: GR 18.11.2013 - Publicatie: 03.03.2016 

Subsidiereglement herbruikbare luiers
Goedkeuring: GR 15.02.2005 - Publicatie: 2013

Subsidiereglement milieuzorg op school (samenwerkingsovereenkomst)
Goedkeuring: GR 08.10.2019 - Publicatie: 17.10.2019

Subsidiereglement GROS (ontwikkelingssamenwerking)
Goedkeuring: GR 08.09.2020 - Publicatie: 16.09.2020

Premie sociale correctie DIFTAR: jonge kinderen & incontinentiemateriaal
Uitbreiding sociale correctie DIFTAR: buikvliesdialyse
Aanpassing: GR 10.01.2006 - Publicatie: 2013
Aanpassing: GR 13.02.2007 - Publicatie: 2013
Aanpassing GR 09.02.2021 - Publicatie: 18.02.2021

Premiereglement Getesnippers 
Goedkeuring: GR 12.01.2021 - Publicatie 22.01.2021 

Premie hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen
Goedkeuring: GR 09.09.2008 - Publicatie: 2013

Premie duurzaam bouwadvies
Goedkeuring: GR 16.02.2016 - Publicatie: 03.03.2016

Besluit tot terugbetaling deelnamekost actie Curieuzeneuzen
Goedkeuring: GR 17.04.2018 - Publicatie: 24.04.2018

Besluit verdeling noodfonds Corona Vrije Tijd (nominatieve subsidies verenigingen)
Goedkeuring GR 13.10.2020 - Publicatie 19.10.2020

Wilt u meer informatie krijgen over een premie- of subsidiereglement dat op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een premie- of subsidiereglement neem dan contact op met de toezichthoudende overheid