OCMW-bestuur 

 

Installatievergadering OCMW-raad 2 januari 2019, aansluitend op installatievergadering gemeenteraad - agenda

 

OCMW-voorzitter

De OCMW-voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad.
Voor een afspraak met de OCMW-voorzitter neemt u best persoonlijk contact op.

Jos Cauwberghs
Bevoegd voor kinderopvang, PWA, huisvesting, welzijnsbeleid, tewerkstelling en begraafplaatsen
Contactgegevens: 
Arthur Putzeysstraat 27/2 - 3320 Hoegaarden
tel: 0473/48 70 53
e-mail: josocmw@gmail.com

 

 OCMW-raad

De OCMW-raad of raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en neemt al de belangrijke inhoudelijke en financiële beslissingen. Ook het beheer van de goederen en het patrimonium ligt grotendeels bij de raad. De leden van de OCMW-raad worden om de zes jaar door de gemeenteraad verkozen. In Hoegaarden bestaat de OCMW-raad uit 9 leden. De werking van de raad wordt nader toegelicht in een huishoudelijk reglement. In het kader van het integriteitsbeleid, werd tevens een deontologische code voor OCMW-raadsleden aangenomen.

Overzicht OCMW-raadsleden Hoegaarden
CD&V       Cauwberghs Jos - voorzitter
CD&V       Meulemans Lieve 
CD&V       De Jongh Emmanuella 
CD&V        Lochie Julie
Open VLD Steenwinckels Jos
CD&V         Rimanque Marc 
CD&V         Gevens Conny 
NVA           Leys Carine 
Open VLD  Mannaerts Freddy

Download hier alle contactgegevens van de OCMW-raadsleden

Huishoudelijk reglement OCMW-raad
Goedkeuring: RMW 27.02.2013  - Publicatie: 29.03.2015 -download                                          
Deontologische code OCMW-raadsleden
Goedkeuring: RMW 27.02.2013  - Publicatie: 29.03.2015 -download                                       
                    
OCMW-raden
De OCMW-raden vinden in principe plaats op de voorlaatste woensdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis. Het openbaar gedeelte van de vergadering, waarop iedereen welkom is, begint om 20 uur. Nadien volgt een besloten zitting.

VERGADERINGEN 2018                
24 januari 2018 - dagorde - notulen
21 februari 2018
- dagorde - notulen
21 maart 2018 - dagorde - notulen
18 april 2018 - dagorde - notulen
23 mei 2018 - dagorde - notulen
20 juni 2018 - dagorde - notulen
18 juli 2018 - dagorde - notulen
22 augustus 2018 - dagorde - notulen
19 september 2018 - dagorde - notulen  
24 oktober 2018 - dagorde
21 november 2018 - dagorde  
19 december 2018  - dagorde

 

Meer informatie : Archief OCMW-raad