OCMW-bestuur 

OCMW-voorzitter

De OCMW-voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad.
Voor een afspraak met de OCMW-voorzitter neemt u best persoonlijk contact op.

Jos Cauwberghs
Bevoegd voor kinderopvang, PWA, huisvesting, welzijnsbeleid, tewerkstelling en begraafplaatsen
Contactgegevens: 
Babelom 11 - 3320 Hoegaarden
tel: 0473/48 70 53
e-mail: josocmw@gmail.com

 

 OCMW-raad

De OCMW-raad of raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en neemt al de belangrijke inhoudelijke en financiële beslissingen. Ook het beheer van de goederen en het patrimonium ligt grotendeels bij de raad. De leden van de OCMW-raad worden om de zes jaar door de gemeenteraad verkozen. In Hoegaarden bestaat de OCMW-raad uit 9 leden. De werking van de raad wordt nader toegelicht in een huishoudelijk reglement. In het kader van het integriteitsbeleid, werd tevens een deontologische code voor OCMW-raadsleden aangenomen.

Overzicht OCMW-raadsleden Hoegaarden
CD&V       Cauwberghs Jos - voorzitter
CD&V       Meulemans Lieve 
CD&V       De Jongh Emmanuella 
CD&V        Lochie Julie
Open VLD Steenwinckels Jos
CD&V         Lelièvre-Damit Joachim
CD&V         Gevens Conny 
NVA           Leys Carine 
Open VLD  Mannaerts Freddy

Download hier alle contactgegevens van de OCMW-raadsleden

Huishoudelijk reglement OCMW-raad
Goedkeuring: RMW 27.02.2013  - Publicatie: 29.03.2015 -download                                          
Deontologische code OCMW-raadsleden
Goedkeuring: GR 27.02.2013  - Publicatie: 29.03.2015 -download                                       
                    
OCMW-raden 2017
De OCMW-raden vinden in principe plaats op de voorlaatste woensdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis. Het openbaar gedeelte van de vergadering, waarop iedereen welkom is, begint om 20 uur. Nadien volgt een besloten zitting.

VERGADERINGEN 2017               
18 januari 2017 - dagorde - notulen
15 februari 2017 
- dagorde - notulen
22 maart 2017 - dagorde - notulen
19 april 2017 - dagorde - notulen
24 mei 2017 - dagorde - notulen
21 juni 2017 - dagorde - notulen
19 juli 2017 - dagorde - notulen
23 augustus 2017 - dagorde - notulen
20 september 2017 - dagorde - notulen
18 oktober 2017 - dagorde - notulen
22 november 2017 - dagorde
20 december 2017 - dagorde

 

Meer informatie : Archief OCMW-raad