Lijst van besluiten met beknopte omschrijving OCMW-raad

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

2 januari 2019, bekendgemaakt 16/1/2019
22 januari 2019, bekendgemaakt 29/1/2019 
12 maart 2019, bekendgemaakt 19/3/2019
23 april 2019, bekendgemaakt 08/05/2019  
4 juni 2019, bekendgemaakt 07/06/2019 
10 september 2019, bekendgemaakt 16/09/2019 
8 oktober 2019
12 november 2019
10 december 2019

De agenda en de notulen van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden eveneens gepubliceerd. Klik hier