Lijst van besluiten met beknopte omschrijving OCMW-raad

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

14 januari 2020, bekendgemaakt 20/01/2020
11 februari 2020, bekendgemaakt 21/02/2020
10 maart 2020, bekendgemaakt 02/04/2020
26 mei 2020, bekendgemaakt 29/05/2020
23 juni 2020, bekendgemaakt 25/06/2020
8 september 2020, bekendgemaakt 16/09/2020
13 oktober 2020 aansluitende op gemeenteraad
10 november 2020 aansluitende op gemeenteraad
8 december 2020 aansluitende op gemeenteraad

2 januari 2019, bekendgemaakt 16/1/2019
22 januari 2019, bekendgemaakt 29/1/2019 
12 maart 2019, bekendgemaakt 19/3/2019
23 april 2019, bekendgemaakt 08/05/2019  
4 juni 2019, bekendgemaakt 07/06/2019 
10 september 2019, bekendgemaakt 16/09/2019 
8 oktober 2019, bekendgemaakt 15/10/2019 
12 november 2019, bekendgemaakt 20/11/2019 
17 december 2019, bekendgemaakt 23/12/2019

De agenda en de notulen van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden eveneens gepubliceerd. Klik hier