Lijst van besluiten met beknopte omschrijving OCMW-raad

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

12 januari 2021, bekendgemaakt 22/01/2021
9 februari 2021, bekendgemaakt 18/02/2021
9 maart 2021, bekendgemaakt 11/03/2021
20 april 2021, bekendgemaakt 30/04/2021
1 juni 2021, bekendgemaakt 04/06/2021
22 juni 2021, bekendgemaakt 29/06/2021
14 september 2021
12 oktober 2021
9 november 2021
14 december 2021

14 januari 2020, bekendgemaakt 20/01/2020
11 februari 2020, bekendgemaakt 21/02/2020
10 maart 2020, bekendgemaakt 02/04/2020
26 mei 2020, bekendgemaakt 29/05/2020
23 juni 2020, bekendgemaakt 25/06/2020
8 september 2020, bekendgemaakt 16/09/2020
13 oktober 2020, bekendgemaakt 19/10/2020
8 december 2020, bekendgemaakt 17/12/2020

2 januari 2019, bekendgemaakt 16/1/2019
22 januari 2019, bekendgemaakt 29/1/2019 
12 maart 2019, bekendgemaakt 19/3/2019
23 april 2019, bekendgemaakt 08/05/2019  
4 juni 2019, bekendgemaakt 07/06/2019 
10 september 2019, bekendgemaakt 16/09/2019 
8 oktober 2019, bekendgemaakt 15/10/2019 
12 november 2019, bekendgemaakt 20/11/2019 
17 december 2019, bekendgemaakt 23/12/2019

De agenda en de notulen van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden eveneens gepubliceerd. Klik hier