Lijst van besluiten met beknopte omschrijving gemeenteraad

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

14 januari 2020, bekendgemaakt 20/01/2020 
11 februari 2020, bekendgemaakt 19/02/2020
10 maart 2020, bekendgemaakt 02/04/2020
26 mei 2020, bekendgemaakt 29/05/2020 
23 juni 2020, bekendgemaakt op 25/06/2020 
8 september 2020, bekendgemaakt 16/09/2020
13 oktober 2020 om 20 u
10 november 2020 om 20 u
8 december 2020 om 20 u

2 januari 2019, bekendgemaakt 16/01/2019
22 januari 2019, bekendgemaakt 29/01/2019 
12 maart 2019, bekendgemaakt 19/03/2019
23 april 2019, bekendgemaakt 08/05/2019 
4 juni 2019, bekendgemaakt 07/06/2019
24 juni 2019, bekendgemaakt 25/06/2019
10 september 2019, bekendgemaakt 16/09/2019
8 oktober 2019, bekendgemaakt 15/10/2019
12 november 2019, bekendgemaakt 20/11/2019
17 december 2019, bekendgemaakt 23/12/2019

De agenda en de notulen van de gemeenteraadszittingen worden eveneens gepubliceerd. Klik hier