Lijst van besluiten met beknopte omschrijving burgemeester

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

Besluit van de burgemeester, d.d. 04/03/2019 - beslissing in het kader van bestuurlijke handhaving gevaarlijke dieren

Besluit van de burgemeester, d.d. 03/05/2019 - beslissing in het kader van bestuurlijke handhaving gevaarlijke dieren 2

Besluit van de gouverneur, d.d. 28.05.2019 houdende vernietiging van de het besluit van de burgemeester van Hoegaarden van 04.03.2019 in kader van bestuurlijke handhaving gevaarlijke dieren.

Besluit van de burgemeester, d.d. 20/03/2020 waarbij in het kader van de coronacrisis beslist werd om de vergaderingen van het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) tot nader orde op te schorten.

Besluit van de burgemeester, d.d. 08/05/2020 in kader van coronacrisis gaan raden van 26 mei en 23 juni'20 door zonder publiek.