Lijst van besluiten met beknopte omschrijving burgemeester

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

Besluit van de burgemeester, d.d. 04/03/2019 - beslissing in het kader van bestuurlijke handhaving gevaarlijke dieren

Besluit van de burgemeester, d.d. 03/05/2019 - beslissing in het kader van bestuurlijke handhaving gevaarlijke dieren 2

Besluit van de gouverneur, d.d. 28.05.2019 houdende vernietiging van de het besluit van de burgemeester van Hoegaarden van 04.03.2019 in kader van bestuurlijke handhaving gevaarlijke dieren.