Lijst van besluiten met beknopte omschrijving burgemeester

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid

Besluit van de burgemeester, d.d. 04/03/2019 - beslissing in het kader van bestuurlijke handhaving gevaarlijke dieren (publicatie 06.03.2019)

Besluit van de burgemeester, d.d. 03/05/2019 - beslissing in het kader van bestuurlijke handhaving gevaarlijke dieren 2 (publicatie 03.05.2019)
 
Besluit van de gouverneur, d.d. 28.05.2019 houdende vernietiging van de het besluit van de burgemeester van Hoegaarden van 04.03.2019 in kader van bestuurlijke handhaving gevaarlijke dieren (publicatie 28.05.2019)

Besluit van de burgemeester, d.d. 20/03/2020 waarbij in het kader van de coronacrisis beslist werd om de vergaderingen van het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) tot nader orde op te schorten (publicatie 23.03.2020)

Besluit van de burgemeester, d.d. 08/05/2020 in kader van coronacrisis gaan raden van 26 mei en 23 juni 2020 door zonder publiek (publicatie 12.05.2020)

Besluit van de burgemeester, d.d. 20/08/2020 in kader van de coronacrisis, is vanaf 1 september 2020 het dragen van een mondmasker verplicht in bepaalde plaatsen, straten en situaties (publicatie 26.08.2020)

Besluit van de burgemeester, d.d. 24/08/2020 in kader van de coronacrisis gaan gemeente- en OCMW-raden van 8 september 2020 en 13 oktober 2020 door zonder publiek (publicatie 26.08.2020) -  INGETROKKEN OP 06.10.2020

Besluit van de burgemeester, d.d. 25/09/2020 tot het bepalen van plaatsen en situaties waarbij een verbod zich te douchen geldt in de strijd tegen corona-virus: gemeentelijke infrastructuur (publicatie 25.09.2020)

Besluit van de burgemeester, d.d. 06/10/2020 tot beperking publieksaantal tijdens gemeente- en OCMW-raad (publicatie 06.10.2020)

Besluit van de burgemeester, d.d. 08/01/2021 in kader van opmaak gemeentelijke lijst van gezworenen voor Assisenhof (publicatie 20.01.2021)