Sportraad

De Sportraad stippelt het sportbeleid van de gemeente uit. De leden geven advies aan de gemeenteraad over sportieve thema's. De sportraad coördineert de samenwerking en het overleg tussen de gemeentelijke sportverenigingen.

Hier vindt u de herbevestiging van de erkenning van de sportraad, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 14.10.2014: huishoudelijk reglement en samenstelling sportraad en de afsprakennota gemeentelijke adviesraden.

Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Lut Sempels - lucluxem@skynet.be

De bevoegde schepen: 
Tom Groeseneken - 0494/92 87 03 - tom.groeseneken@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Linda Cornu - 016/76 87 50 - linda.cornu@gemhoegaarden.be