Sportraad

De Sportraad stippelt het sportbeleid van de gemeente uit. De leden geven advies  over sportieve thema's voor de hele gemeente. De sportraad coördineert de samenwerking en het overleg tussen de gemeentelijke sportverenigingen. Het vroegere beheersorgaan sporthal en de het overleg met de sporthalgebruikers zijn geïntegreerd in de sportraad.

Naast vertegenwoordigers van de Hoegaardse sportverenigingen kunnen ook sportdeskundige inwoners lid zijn van de sportraad.

Huishoudelijk reglement en samenstelling sportraad
Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Maes Gregory - 0496/03 15 89

De bevoegde schepen: 
Tom Groeseneken - 0494/92 87 03 - tom.groeseneken@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Linda Cornu - 016/768 768 - linda.cornu@gemhoegaarden.be