Seniorenraad

De seniorenraad buigt zich over thema's die senioren in onze gemeente aangaan. De seniorenraad bestaat uit afgevaardigden van de plaatselijke seniorenverenigingen en geïnteresseerde senioren (minimale leeftijd 65 jaar). Zij adviseren het bestuur over het lokale ouderbeleid.

Huishoudelijk reglement van de seniorenraad
Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Ivan Laloup - laloup.ivan@gmail.com

De bevoegde schepen: 
Tom Groeseneken - 0494/92 87 03 - tom.groeseneken@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
An Van Ende - 016/768 768 - an.vanende@ocmwhoegaarden.be