Seniorenraad

De Seniorenraad buigt zich over thema's die voornamelijk de 55-plussers in onze gemeente aangaan.

Hier kan u het 'huishoudelijk reglement' vinden.

Lees hier het laatst goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Ivan Laloup - 016/76 70 15 - laloup.ivan@gmail.com

De bevoegde schepen: 
Tom Groeseneken - 0494/92 87 03 - tom.groeseneken@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
An Van Ende - 016 80 87 83 - an.vanende@ocmwhoegaarden.be