Milieu- en klimaatraad (MKR)

De milieu- en klimaatraad heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te verbreden. Deze raad adviseert en stimuleert het bestuur over klimaatdoelstellingen, duurzaamheid en milieu.  

Raadpleeg hier statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota, zoals goedgekeurd in het CBS van 30.09.2020.
Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Paul Stessens - 0474/20 03 56 - paul.stessens1@telenet.be

De bevoegde schepen: 
Marleen Lefevre - 0474/86 09 15 - marleen.lefevre@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar (secretaris): 
Thibaut Deprez - 016/768 768 - milieudienst@gemhoegaarden.be