Milieu- en klimaatraad (MKR)

De milieu- en klimaatraad heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te verbreden. Deze raad adviseert en stimuleert het bestuur over klimaatdoelstellingen, duurzaamheid en milieu.  

Raadpleeg hier statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota
Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Paul Stessens - 0474/20 03 56 - paul.stessens1@telenet.be

De bevoegde schepen: 
Marleen Lefevre - 0474/86 09 15 - marleen.lefevre@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar (secretaris): 
Gitta Horemans - 016/76 87 40 - milieudienst@gemhoegaarden.be