Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang, kortweg LOK, bespreekt de situatie van de kinderopvang in Hoegaarden. Het lokaal overleg brengt het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart en het informeert ouders naar de mogelijkheden. Daarnaast is het ook het lokale netwerk rond kinderopvang. De raad komt zo'n twee keer per jaar samen.

Samenstelling
Het LOK is minstens samengesteld uit:
• een vertegenwoordiging van de lokale actoren (kinderdagverblijven, onthaalouders, afvaardiging jeugdraad, ...);
• een vertegenwoordiging van de gebruikers (oudercomités, ...);
• een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur;
• scholen (voor zover ze kinderopvang aanbieden)
Lees verder

Hier kan u het 'huishoudelijk reglement' vinden.

Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
André Clerix - andre.clerix@hotmail.com

De bevoegde schepen: 
Hans Decoster - 0475/65 37 68 - hans.decoster@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Linda Cornu - 016/768 768 - linda.cornu@gemhoegaarden.be