Landbouwraad

De Landbouwraad buigt zich over thema's die betrekking hebben op de land- en tuinbouwsector en geeft hierover adviezen aan het gemeentebestuur. Ze vertegenwoordigen en verdedigen de belangen van de talrijke landbouwers in onze gemeente.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Marc Marchal - 0476/38 64 94 - mira.evrard@skynet.be

De bevoegde schepen: 
Jean-Pierre Taverniers - 0476/71 21 90 - jeanpierre.taverniers@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Elke Vandeplas - 016/768 768 - elke.vandeplas@gemhoegaarden.be