Jeugdraad

De jeugdraad is in de eerste plaats een inspraakorgaan, een plaats waar jongeren hun mening kwijt kunnen over het gemeentelijk jeugdbeleid. Ze geven advies over: speelstraten, de aanleg van nieuwe speelpleintjes, de organisatie van nieuwe jeugdactiviteiten, ...

Daarnaast is het de bedoeling om via de jeugdraad het overleg en de samenwerking tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven te stimuleren. De jeugdraad organiseert ook een hele reeks activiteiten.

Naast afgevaardigden van de plaatselijke jeugdwerkinitiatieven kunnen ook geïnteresseerde jongeren (tussen 16 en 30 jaar) lid zijn van de jeugdraad.  

Huishoudelijk reglement en afsprakennota jeugdraad
Goedkeuring CBS 16.12.2019
 
Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Arnout Feys - arnoutfeys@gmail.com

De bevoegde schepen: 
Tom Groeseneken - 0494/92 87 03 - tom.groeseneken@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Leen Roevens - 016/768 768 - leen.roevens@gemhoegaarden.be