Jeugdraad

De jeugdraad is in de eerste plaats een inspraakorgaan, een plaats waar jongeren hun mening kwijt kunnen over het gemeentelijk jeugdbeleid. Ze geven advies over: speelstraten, de aanleg van nieuwe speelpleintjes, de organisatie van nieuwe jeugdactiviteiten, ...

Daarnaast is het de bedoeling om via de jeugdraad het overleg en de samenwerking tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven te stimuleren. De jeugdraad organiseert ook een hele reeks activiteiten.

Hier vindt u de herbevestiging van de erkenning van de jeugdraad, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 14.10.2014: huishoudelijk reglement en samenstelling jeugdraad en de afsprakennota gemeentelijke adviesraden.

Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Arno Laruelle - arnolaruelle@hotmail.com  

De bevoegde schepen: 
Tom Groeseneken - 0494/92 87 03 - tom.groeseneken@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Leen Roevens - 016/76 87 51 - leen.roevens@gemhoegaarden.be