Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS Hoegaarden)

Het doel van de GROS is om zowel personeel als inwoners te sensibiliseren rond Noord-Zuidthema's. Samen met de GROS blijft Hoegaarden de titel 'FairtradeGemeente' behouden. 

Huishoudelijk reglement en samenstelling GROS
Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Greet Vancauwenberge - 0497/60 65 00 - greetvancauwenberge@hotmail.com

De bevoegde schepen: 
Marleen Lefevre - 0474/86 09 15 - marleen.lefevre@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Veronique Sermon - 016/768 768 - veronique.sermon@ocmwhoegaarden.be