Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS Hoegaarden)

Het doel van de GROS is om zowel personeel als inwoners te sensibiliseren rond Noord-Zuidthema's. Samen met de GROS blijft Hoegaarden de titel 'FairtradeGemeente' behouden. 

Hier kan u het 'huishoudelijk reglement' vinden.

Lees hier het laatste goedgekeurde verslag.

Hebt u vragen of tips voor deze raad contacteer dan:

De voorzitter:
Greet Van Cauwenberge - greetvancauwenberge@hotmail.com

De bevoegde schepen: 
Marleen Lefevre - 0474/86 09 15 - marleen.lefevre@gemhoegaarden.be

De bevoegde ambtenaar: 
Veronique Sermon - 016/80 87 86 - veronique.sermon@ocmwhoegaarden.be